Sök

2020-11-17

Ett steg närmare för nya hamnen och Västerport

Fem entreprenörer är nu kvalificerade för att delta i den kommande upphandlingen om att bygga ut den nya Farehamnen. Det beslutades vid hamn- och gatunämndens senaste sammanträde.
Vid samma möte bestämdes också vem som får uppdraget att utföra marksaneringen i etapp 1, Västerport.

Utbyggnaden av den nya hamndelen i Farehamnen är hamn-och gatuförvaltningens största projekt sedan förvaltningen bildades. I uppdraget ingår bland annat att anlägga nya kajer, muddra havsbotten och höja marken. Uppdraget kommer att genomföras som en totalentreprenad, vilket betyder att entreprenören ansvarar för både detaljprojektering, konstruktion och byggnation.

”Viktigt steg i projektet”

Under hösten har förvaltningen genomfört en så kallad prekvalificering, för att hitta aktörer som uppfyller kommunens krav på ekonomisk stabilitet, teknisk kompetens och erfarenhet.
Nio företag deltog i prekvalificeringen. De fem som nu utsetts är de som kommer få gå vidare och lämna anbud på totalentreprenaden. Projektledare Marie Johansson är nöjd med resultatet:
- Bland de sökande fanns både nationella och internationella aktörer där samtliga har visat på god erfarenhet och kompetens. Det är väldigt kul att det finns ett stort intresse för byggnationen av den nya hamndelen i Farehamnen. Nämndens beslut att kvalificera fem entreprenörer för fortsatt upphandling är ett viktigt steg i projektet.

De fem kvalificerade entreprenörerna är:
Per Aarsleff A/S, NCC Sverige AB, Peab Anläggning AB, Skanska Sverige AB samt Veidekke Entreprenad AB.
Upphandlingen kommer att gå ut vid årsskiftet 2020/2021 och själva bygget beräknas komma igång hösten 2021.

Marksanering i Västerport

Det var inte bara nya hamnen som avhandlades på nämndsammanträdet. Inom kort börjar också saneringsarbetet i det gamla färjeläget där första etappen av Västerport ska byggas. En upphandling har genomförts under hösten och nämnden beslutade att tilldela detta uppdrag till Billström Reimer Andersson Mark AB.

Här hade elva entreprenörer lämnat anbud. Billström Reimer Andersson Mark AB uppfyllde kommunens krav och lämnade lägst pris, närmare bestämt 10 130 680 kronor.
-Nu väntar tio dagars avtalsspärr, därefter kan vi skriva avtal och komma igång med saneringen i december, säger projektledare Jonas Petersson.
Här kan du läsa mer hur saneringen kommer gå till.