varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2019-10-21

EU-parlamentariker besöker Peder Skrivare

Peder Skrivares skola får unikt besök av Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionen i Sverige och Klas Jansson, representant för EU-parlamentets kontor i Sverige.

Katarina Areskoug Mascarenhas

Under våren blev Peder Skrivares skola certifierade som Ambassadörskola för EU av Europarlamentet och EU-ministern Hans Dalgren. Skolan ingår i ett europeiskt skolprojekt EPAS, för att öka demokratin och kunskapen om EU hos medborgarna.

Under november kommer elever från Samhällsvetenskapliga programmet på Peder Skrivares skola, 26 stycken juniorambassadörer, åka till Strasbourg. Elevgruppen kommer att representera Sverige vid Euroscola i EU-parlamentet, Strasbourg den 7 november tillsammans med gymnasieelever från andra EU-länder. Där kommer de få agera parlamentariker för en dag och arbeta i utskott med frågor som miljö och förnybar energi, säkerhet och mänskliga rättigheter, ungdomars förhållande till alkohol och droger, Europas framtid, migration och integration och ungdomssysselsättning.

Emma Nilsson Norberg, lärare och internationell samordnare på skolan, berättar att skolan intensifierat sitt arbete med internationella frågor och aktiviteter för att öka ungdomars medvetenhet om EU:s inverkan på deras liv.

Den 24 oktober, klockan 13.15, kommer Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EUkommissionen i Sverige och Klas Jansson, EU-parlamentets kontor i Sverige till skolan. De kommer bland annat med spännande information om EU:s nuläge och utmaningar.