Sök

2021-03-05

Extra satsning på aktiviteter för unga och äldre när smittspridningen har avtagit

När smittläget tillåter kommer Varbergs kommun att satsa extra på kultur- och fritidsaktiviteter riktade till barn, unga och seniorer.

Den 2 mars gav kultur- och fritidsnämnden förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till extra kultur- och fritidsaktiviteter riktade till barn, unga och seniorer som kan genomföras när smittläget tillåter. Nämnden avsätter 500 000 kr från förvaltningens resultatreserv för att genomföra satsningen.

- Barn, unga och äldre har drabbats särskilt hårt av att inte kunna träffas på aktiviteter, träningar och i andra sociala sammanhang under pandemin. Därför vill vi göra en extra satsning på dessa grupper så snart smittläget tillåter, säger Lena Språng, ordförande för kultur- och fritidsnämnden.

Förvaltningen kommer nu att påbörja arbetet med att ta fram förslag till aktiviteter enligt beslutet. Nämnden önskar att aktiviteterna ska ske med start från sommaren 2021 eller så snart det är lämpligt.