Sök

Fågeltorn kan byggas vid Naturum

Det planerade fågel- och utsiktstornet Kärven godkänns av Länsstyrelsen. Myndigheten meddelade igår, den 19 augusti, att Kärven inte kommer att innebära en betydande miljöpåverkan på Natura 2000-området med den nya placering som projektet föreslagit.

Ett utsiktstorn i form av en kärve byggd i trä. Illustration: White Arkitekter

- Vi har flyttat tornet längre ifrån Lassaberget och Natura 2000-området och är glada för att Länsstyrelsen nu inte ser några hinder att bygga tornet. Kärven har en enkel och spännande form och kan locka fler besökare till det nya naturområdet som vi nu bygger. På utsiktsplanet i tornet finns gott om plats för både barn och vuxna att studera Getteröns rika fågelliv, säger Lina Gyllensvärd, projektledare, hamn- och gatuförvaltningen.

Kärven, ritat av White arkitekter, var det vinnande förslaget i tävlingen om att utforma ett utsiktstorn i det framtida naturområdet, som anläggs ovanpå Lassabackadeponin med hjälp av massor från bygget av Varbergstunneln.

Lassabackadeponin