Sök

2022-02-17

Fler åtgärder kan behövas för ett renare hav

Vivab presenterar idag en förstudie om läkemedelsrening vid Getteröverket. Studien visar att det finns goda möjligheter att rena avloppsvattnet ännu mer från läkemedelsrester men att det också kan komma föroreningar från andra källor ut i Inre Farehammarsviken, norr om Getteröns naturreservat.

Under 2020-2021 genomförde Vivab en förstudie om läkemedelsrening vid Getteröverket. Studien, som presenteras i ett pressmeddelande från Vivab idag, visade att föroreningar som PFOS/PFAS (högfluorerade ämnen), fenoler och hormonstörande ämnen kan komma från andra källor än reningsverket och samlas upp och transporteras via Lassabackadiket ut i Inre Farehammarsviken. Det finns en risk för negativ påverkan i vattenmiljön med dessa ämnen men det krävs mer provtagningar och studier för att avgöra närmare vilken miljöpåverkan de har.

Vi vet sedan tidigare att det finns föroreningar i marken efter industrier och en gammal deponi i området norr om stationen och öster om Birger Svenssons väg i Varbergs centrum. Föroreningar kan spridas med dagvattnet härifrån och från våra industriområden öster om centrum.

Åtgärder för att minska föroreningar

Vi arbetar redan idag med flera åtgärder i området där dagvatten och lakvatten från Lassabackadeponin rinner ut i havet. Vi behöver också utreda om det behövs fler åtgärder i området för att minska utsläppen av föroreningarna.

Förorenat hav

Vivabs pressmeddelande

Vivab vill minska läkemedelsresterna i avloppsvattnet - Vivab.info Länk till annan webbplats.

ikon

Nyheter