varningsikon

2020-06-18 08.25

Viktig information till allmänheten i Varbergs kommun

Bevattningsförbud råder i hela Varbergs kommun fr.o.m. den 18 juni. Du hittar även vår samlade information med anledning av covid-19 via länk nedan.

Läs mer

Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2019-10-24

Förändring av verksamhet på äldreboende

Socialnämnden beslutade idag att omvandla äldreboendet Ängslyckan i Kungsäter till gruppbostad inom funktionsnedsättning.

Varberg växer och behovet av olika typer av boenden ökar. Socialförvaltningen har till uppdrag att hjälpa flera olika grupper, till exempel äldre och inom funktionsnedsättning. För att möta behoven inom äldreområdet har kommunen två nya äldreboenden på gång. Men samtidigt är det brist på bostäder inom andra områden.

- Inom kort kommer förvaltningen att ha många platser på äldreboende att erbjuda men inte tillräckligt med gruppbostäder inom funktionsnedsättning, säger Erland Linjer, ordförande för socialnämnden.

Antalet personer med funktionsnedsättning, som är i behov av stöd, ökar i Varberg och nationellt. Ökningen gäller både barn och vuxna. Samtidigt är det brist på möjliga gruppbostäder i Varberg.

Särskild omsorg om boende

Idag bor åtta personer på äldreboendet. De äldre, tillsammans med anhöriga, kommer nu ha individuella samtal om vilket boenden man önskar att flytta till.

- Vid den här typen av förändringar har vi en särskild omsorg om att detta ska ske på ett tryggt och bra sätt med omtanke och planering utifrån behoven, säger Erland Linjer.