Sök

2020-09-25

Förändring av verksamhet på äldreboenden

För att möta det samlade behovet av boendeformer så beslutade socialnämnden 24 september att omvandla äldreboendena på Ölandsgatan 3 och Strängvägen 2 V till boenden inom funktionsnedsättning och psykiatri. Samtidigt flyttas verksamheten inom funktionsnedsättning på Bryggaregatan 5 till Ölandsgatan 3. Förändringen kommer ske våren 2021.

I början av nästa år öppnar Midsommargården, ett nytt äldreboende där kommunen bland annat samlar kompetens och resurser i en miljö anpassad för personer med demensdiagnos. Samtidigt växer behovet av nya bostäder inom exempelvis funktionsnedsättning och psykiatri och det är brist på möjliga gruppbostäder i Varberg.

Inom kort kommer förvaltningen därför att ha många platser på äldreboende att erbjuda men inte tillräckligt med gruppbostäder inom funktionsnedsättning eller psykiatri.

Särskild omsorg

- Vid den här typen av förändringar har vi en särskild omsorg om att detta ska ske på ett tryggt och bra sätt med omtanke och planering utifrån behoven, säger Anna-Lena Sellergren förvaltningschef.