Sök

2021-12-16

För dig som planerar att byta grundskola – Detta gäller från och med 2022

Från och med våren 2022 införs så kallade skolbytesperioder i Varbergs kommun för elev som av olika skäl planerar att byta till en annan kommunal grundskola under pågående skolgång.

För elev som flyttar till eller inom kommunen är ambitionen att kunna erbjuda plats i en skola inom upptagningsområdet eller annan kommunal skola i anslutning till hemmet.

Det är vårdnadshavares önskemål som är utgångspunkten i vilken skola en elev ska gå men ibland är det fler som önskar en skola än det finns lediga platser i årskursen.

Genom att införa skolbytesperioder och hantera ansökningarna samtidigt blir processen mer rättssäker, där alla sökande ges samma förutsättningar. Det ger också mottagande skola bättre möjligheter till ett ordnat mottagande av eleven.

För elev som flyttar in i kommunen eller flyttar inom kommunen kvarstår möjligheten att ansöka om byte löpande under läsåret.

Skolbytesperioder våren 2022

Under våren 2022 kommer det finnas två skolbytesperioder då elev ges möjlighet att ansöka om att byta kommunal skola under pågående skolgång.

Den första ansökansperioden sträcker sig till och med den 28 februari 2022. Den nya skolplaceringen påbörjas måndagen 11 april.

Det kommer även gå att ansöka om byte av skola mellan 1 mars och 31 maj för en plats terminsstarten hösten 2022.

Skolbytesperioder hösten 2022 och framåt

Från och med hösten 2022 kommer en skolbytesperiod per termin att erbjudas. En på vårterminen för kommande hösttermin, och en på höstterminen för kommande vårtermin.

Läs mer på Skolplacering eller byte av skola