Sök

2021-02-19

Förslag till ny skolorganisation klar

Under ett år har förskole- och grundskoleförvaltningen arbetat med uppdraget att utreda och lämna förslag på en ny skolorganisation för Varbergs kommun. Nu är utredningen klar och ska behandlas av förskole- och grundskolenämnden i mars.

I december 2019 fattade förskole- och grundskolenämnden ett inriktningsbeslut för en ny skolorganisationsutredning. Detta för att möta behoven i ett växande Varberg.

Utredningen ger möjlighet till en långsiktig planering för den ökning av de drygt 1900 elever som ska beredas plats fram till år 2034.

Inriktningsbeslutet

I inriktningsbeslutet har förvaltningen fått i uppdrag att arbeta med följande utgångspunkter:

 • Stadieindelning årskurs F-9, F-3, F-6 eller 7-9.
 • Årskurs F-9 perspektiv med maximalt en övergång under elevernas grundskoletid ska säkerställas.
 • Övergångar till mottagande skola sker vid en och samma årskurs.
 • Stärka förutsättningar för att säkerställa ämnesbehörighet och bemanning.
 • Öka och förbättra likvärdigheten och minska komplexitet i skolorganisationen.

Ytterligare utgångspunkter har varit barn- och elevperspektivet - social och kunskapsmässig progression, förutsättningar för det pedagogiska grunduppdraget, nyttjandet av lokaler i befintliga skolor och skolskjuts och väg till skolan.

Skolorganisation på 10-15 års sikt

Tre nya skolor föreslås:

 • F-9 skola i området nordväst.
 • F-9 skola i området centrum norr.
 • F-9 skola i området syd.

I utredning föreslås en ny grundsärskola, förändrad stadieindelning på vissa befintliga skolor och förändrade upptagningsområden.

Kommande förändringar per läsår

Förändringar inför läsåret 2021/22

 • Bläshammar skola F-5 blir F-6
 • Spannarps skola F-3 övergång i årskurs 4 till Ankarskolan

Förändringar inför läsåret 2022/23

 • Kung Karl skola F-5 blir F-6. Övergång i årskurs 7 till Lindbergs skola från läsåret 2023/24
 • Första förändringar i upptagningsområden i centrum

Förändringar läsåret 2024/25 (eller när ny skola på Håsten är etablerad)

 • Ny skola Håsten F-9 med förändringar i upptagningsområden
 • Ny grundsärskola
 • Bockstensskolan F-5 blir F-9
 • Furubergsskolan F-5 blir F-6

Förändringar läsåret 2025/26 (eller när ny skola i nordväst är etablerad)

 • Ny skola nordväst F-9 med förändringar i upptagningsområden

Förändringar läsåren 2026/27-framåt

 • Ny skola Syd F-9 med förändringar i upptagningsområdet.

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut är att skjuta på beslut för området syd med bakgrund i den politiskt initierade ortsutvecklningsstrategin samt tills man vet var den nya skolan kommer att etableras.

Förskole- och grundskolenämnden förväntas fatta sitt beslut i slutet av mars. När beslut har fattats kommer nästa steg att tas för att på skolnivå förbereda för kommande förändringar.