varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2020-08-21

Fortsatt information med anledning av covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen kring den pågående coronapandemin. I sex månader har vi haft en krisinformation överst på vår webbplats. Vårt arbete med att informera om hur vi hantear pandemin fortsätter.

Du når nu vår samlade information med anledning av pandemin via varberg.se/corona