Sök

2023-11-09

Fortsatt samverkan för ett tryggare Varberg

Ökad trygghet och minskad brottslighet. Det är målet med en förnyad samverkansöverenskommelse mellan Varbergs kommun och polisen.

Lokalpolisområdeschef och kommunstyrelsens ordförande tar i hand. 

Tillsammans ska kommunen och polisen arbeta brottsförebyggande och trygghetsskapande.

- Det är viktigt med ett gott samarbete i så här angelägna frågor, säger Ann-Charlotte Stenkil, kommunstyrelsens ordförande.

De prioriterade fokusområdena i överenskommelsen är:

  • Barn och ungas hälsa
  • Trygghet och säkerhet
  • Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel

Samverkan med polisen är viktig. Inte minst eftersom kommunen nu har ansvar för det brottsförebyggande arbetet genom en ny lag från den 1 juli 2023. I detta ansvar ingår att kommunen ska ta fram en lägesbild och en plan för brottsförebyggande åtgärder, vilka ska presenteras innan sommaren.

- Samverkan är nödvändig för ett lyckat resultat, säger lokalpolisområdeschef Anders Wiss.

Överenskommelsen undertecknades idag av Ann-Charlotte Stenkil, kommunstyrelsens ordförande och lokalpolisområdeschef Anders Wiss. Överenskommelsen gäller för åren 2023-2025 och har funnits på liknande sätt sedan 2009.

Folkhälsoarbete

Två poliser, kommunstyrelsens ordförande och tjänsteperson från samhällsutvecklingskontoret.

Ghadi Ghazale, kommunpolis, Anders Wiss, Ann-Charlotte Stenkil och folkhälsoutvecklare Daniella Norrgård har tillsammans tagit fram överenskommelsen som undertecknades den 8 november.