Sök

2020-03-20

Förvaltningens förslag: Framtiden för Veddige simhall och driften av kommunens badanläggningar 

På kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott den 17 mars var ett av ärendena som togs upp om den nya badanläggningen Pingvinen ska läggas ut i extern drift. Förvaltningens förslag var att gå vidare med en upphandling av extern drift av den nya badanläggningen Pingvinen, och samtidigt se över framtiden för Veddige simhall.

Slutrapporten, som togs upp vid kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts möte, visar att extern drift skulle ge en besparing. Dessutom rekommenderar förvaltningen att Veddige simhall inte ska ingå som en del i upphandlingen, utan på sikt avvecklas. Detta eftersom Veddige simhall redan idag har relativt få besökare, och besökarantalet beräknas halveras när den nya anläggningen Pingvinen öppnar hösten 2021. Både besökare och föreningar förväntas välja den nya badanläggningen framför Veddige simhall. En annan anledning är att Veddige simhall är en gammal anläggning som har stora renoveringsbehov.

- Vi förstår att det kan kännas smärtsamt för många när vi börjar prata om en avveckling av Veddige simhall, säger Mari Hagborg Lorentzon, chef för fritidsavdelningen i Varbergs kommun. Det har varit en svår avvägning när vi tittat på detta, men vi tror inte det är försvarbart att använda mer skattemedel till att hålla igång en så gammal anläggning.

Del av den ekonomiska omställningen

En eventuell extern drift av badanläggningen Pingvinen blev aktuellt i samband med att hela kommunen fått i uppdrag från kommunstyrelsen att göra en ekonomisk omställning för att spara 70 miljoner. Kultur- och fritidsförvaltningen har i det arbetet undersökt om en extern drift av den nya badanläggningen Pingvinen skulle kunna innebära en besparing, och även tittat på lönsamhet och drift av övriga badanläggningar.

I förslaget rekommenderar förvaltningen nämnden att ta beslut om att starta en upphandlingsprocess, och att även de simskoleskjutsar som bussar barn till sommarsimskolan ska vara en del av upphandlingen.

Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott valde att lämna ärendet utan förslag till beslut. Inget beslut är alltså fattat ännu, utan det tas på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 26 mars.

Delar av ärendet är med anledning av en eventuell upphandling omfattad av sekretess.