Sök

2021-02-08

Från järnväg till vad då?

När Varbergstunneln är klar cirka år 2025 ska järnvägsspåren genom Varberg tas bort. Men vad ska hända med spårområdet sedan?

Nu startar vi arbetet med att utreda vad som ska hända i det gamla spårområdet när Trafikverket tagit bort spåren och sanerat marken runt 2025. Det gamla spårområdet sträcker sig från Engelska parken i norr till Jonstaka/Hamra i söder.

- Vi vill planera för ett ännu bättre Varberg. Vi vill få bort den barriär som finns mellan stad och hav idag och binda samman olika områden på ett positivt sätt. Så många som möjligt ska kunna nyttja området i sin vardag och på fritiden, säger Katrin Sahlqvist, projektledare på samhällsutvecklingskontoret.

Arbetet är indelat i olika delområden längs sträckan, där varje delområde ska vara en del av en helhet:

  • Engelska parken och Platsarna
  • Kurtinen
  • Hästhaga
  • Apelviken
  • Jonstaka/Hamra

Utredningen ska presentera förslag på hur de olika områdena kan utvecklas när spåret är borta. Det kan bli varierande lösningar för olika delområden. Delområdena har dessutom platsspecifika möjligheter och begränsningar, till exempel finns det fornminnen och värdefulla naturmiljöer längs med spåret. Det kan också vara så att vissa områden lämpar sig för nya trafiklösningar eller nya gröna stråk i ett växande Varberg.

- Nu vill vi ta del av tankar och idéer från varbergarna. De idéer som kommer in kommer att vara ett viktigt underlag för oss när vi analyserar och ger förslag på hur spårområdet kan omvandlas på lång sikt, säger Katrin.

Apelviken först på tur

Den första dialogen fokuserar på delområde Apelviken. På tisdag kväll, den 9 februari kl. 18, sänds ett digitalt informations- och dialogmöte på Youtube för närboende, verksamma och övriga intresserade. Projektledare och trafikplanerare för spårområdet medverkar på mötet. Mötet kommer också att handla om den ombyggnation som sker i Apelviken redan idag, som ska utveckla platsen som surfdestination. Projektledare Julia Anding medverkar och berättar om vårens byggprojekt och de etapper som kommer följa de närmaste åren.

Mer information och länk till mötet finns på projektens hemsidor www.varberg.se/gamlasparet och www.varberg.se/apelviken