Sök

2020-08-21

Getteröbron öppnar för trafik söndag kväll

Under öppningsarbetet kommer det att vara begränsad framkomlighet över bron. Välj gärna en annan körväg under denna tid.

Den nya Getteröbron invigdes i måndags och öppnar för trafik under söndag kväll.

Den nya Getteröbron invigdes i måndags och öppnar för trafik under söndag kväll.

Under kvällen söndagen den 23 augusti öppnar den nya Getteröbron för trafik. Trafikverket rekommenderar att du om möjligt väljer en annan körväg under tiden som öppningsarbetet pågår.

När trafiken leds på den nya bron fortsätter arbetena på och omkring den. Bil-, cykel- och gångtrafiken kommer att vara fortsatt påverkad ungefär fram till årsskiftet då Trafikverket räknar med att vara färdiga med alla arbeten runt bron.

Så fort den nya bron öppnat kommer Trafikverket att stänga den gamla och påbörja rivningsarbetet. Helgen vecka 39 sågas själva betongkonstruktionen ner på den gamla bron, ett arbete som kommer att pågå dygnet runt. Rivningsarbetet kommer att bli klart under hösten.