Sök

2021-01-18

Glokala Sverige stärker hållbarhetsarbetet

Varbergs kommun är en av de 37 kommuner och regioner som inför 2021 har antagits till det nationella projektet Glokala Sverige. Projektet handlar om att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i Sveriges kommuner och regioner.

Glokala Sveriges logotyp med text och ring med färger från de globala hållbarhetsmålen

Glokala Sverige drivs av Svenska FN-förbundet, Sveriges kommuner och regioner samt Internationellt centrum för lokal demokrati. Totalt 18 av landets 21 regioner och 163 av landets 290 kommuner deltar i projektet.

– Att över hälften av Sveriges kommuner och regioner nu är en del av Glokala Sverige bidrar till det nationella genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet.

Det lokala Agenda 2030-arbetet

I Varberg styrs arbetet med Agenda 2030 av kommunens hållbarhetsmål. Under 2021 kommer kommunens första hållbarhetsbokslut att genomföras, där det blir möjligt att samlat ta del av pågående arbete. Bokslutet blir ett viktigt verktyg för att synliggöra resultat och samla organisationen i det lokala bidraget till den globala agendan.

­– Genom engagemanget i Glokala Sverige får Varbergs kommun ytterligare en plattform för kunskaps- och erfarenhetsutbyte kring Agenda 2030, vilket kan bli en viktig hjälp i vårt arbete för en hållbar utveckling i Varberg, säger Christofer Bergenblock (C), kommunalråd i Varberg.

– Det lokala engagemanget är nödvändigt för att nå målen i Agenda 2030. Det krävs arbete både på hemmaplan och global samverkan för att lyckas minska klimatutsläppen och hantera klimatförändringarna, främja mänskliga rättigheter samt bekämpa ekonomisk ojämlikhet, säger Staffan Isling, vd på Sveriges kommuner och regioner.