Sök

2020-10-08

Gun Runesson – årets handledare i vård och omsorg

Gun Runesson på Varbergs omsorg har fått utmärkelsen Årets handledare av Vård och omsorgscollege i Halland. Gun är stödassistent på Bergets boendestöd.

* Bildtext längst ner

I Vård- och omsorgsprogrammet ingår arbetsplatsförlagt lärande. Det är där handledarna kommer in. På arbetsplatser som är knutna till Vård- och omsorgscollege finns handledare som gör ett stort och viktigt jobb för elevernas utbildning. Handledarna är nyckelpersoner i lärandet på arbetsplatsen. De handleder elever på gymnasiets Vård- och omsorgsprogram och motsvarande inom vuxenutbildning och folkhögskola.

- Vi tar emot och guidar eleverna. Det kan handla om att coacha och stötta eleverna och att ha olika individuella samtal, berättar Gun Runesson på Bergets boendestöd.

Nomineringen görs av elever som varit ute på praktik. Nomineringstexten från eleverna lyder:

  • ”Hon är en förebild som man själv vill vara!
  • Lugn i sitt handlande och förstår situationer.
  • Hur vi förhåller oss och tänker på människosynen när vi gör insatser.
  • Hon stöttar på ett kreativt sätt så att alla vill göra mer.”
Två kvinnor som samtalar.

- Det är fantastiskt roligt att ha fått utmärkelsen. Det lyfter fram Berget, säger Gun Runesson.

* Gun Runesson fick ta emot diplom och blommor. Här flankerad av kollegor på Bergets boendestöd och representanter från Vård och omsorgscollege.