Sök

2022-06-10

Hållplatser för tång införs på stränderna

Den här badsäsongen arbetar Varbergs kommun på ett nytt sätt med tångstädning på våra kommunala badplatser. Uppsamling gör vi som vanligt men nytt för i år är tånghållplatser.

Maskin städar en strand

- Vi har i nuläget brist på permanenta upplagsplatser och kan därför inte nyttja tången som den naturresurs den är. De senaste två åren har tången lagts på tillfälliga platser och har därefter transporterats till deponi, säger Jenny Bergström, chef för drift- och anläggningsavdelningen.

17 platser

I år samlas tången upp och läggs på utvalda tånghållplatser på badplatserna, vilket gäller 17 havsbad med sandstrand. Där kommer tången att ligga under hela badsäsongen för att sedan återföras till havet. Städning och uppsamling görs regelbundet likt tidigare somrar. Tånghållplatserna kommer fyllas på och storleken variera beroende på väderlek.

Klimatsmart lösning

Den här hanteringen av tången blir både mer klimatsmart och ökar den biologiska mångfalden - dels i tånghögarna dels i strandlinjen när tången läggs tillbaka ut i havet igen.
- Vi anser inte att det är miljömässigt försvarbart att en naturresurs går till deponi, vilket även innebär transporter. Dessutom blir det nya arbetssättet en mer kostnadseffektiv lösning, säger stadsträdgårdsmästare Cecilia Frederiksen.

Framtida hantering

Efter säsongen kommer Varbergs kommun att utvärdera det nya arbetssättet.
- I framtiden hoppas vi kunna nyttja stora delar tången till egen jord och jordförbättringsmaterial, säger Cecilia Frederiksen som menar att det är viktigt att fortsätta arbetet med att hitta klimatsmarta lösningar för tånghanteringen.

Information kommer att sättas upp i anslutning till tånghållplatserna.