Sök

2020-10-20

Här är vinnarna av medarbetarpriserna 2020!

Blommor, diplom och gratulationer delades under måndagen ut till de kollegor som glänste lite extra bland alla de fantastiska insatser som nominerats till årets medarbetarpriser.

Kristina Jansson, Hans Carlström och Martina Skantz-Helgesson som representanter för medarbetarna på Östergården avd. 23.

Reaktionerna varierade mellan allt från chockade miner till segerskrik när pristagarna, som trodde att de skulle medverka i ett reportage, istället blev överraskade av juryn som kommit för att lämna glädjebeskedet.

Några av många starka insatser

Bland nomineringarna finns arbetsinsatser av olika karaktär som kollegor i organisationen tycker är värda att lyftas fram och hyllas. Som väntat hade flera av årets nomineringar ett återkommande tydligt tema; insatser kopplade till covid-19. De visar på en organisation som hållits igång under en svår tid av medarbetare som har modet att tänka om och nytt. De visar att kommunen består av kollegor som ställer upp, inte bara för varandra, utan för dem som verksamheten existerar för – invånarna.

Till kategorierna; Årets kreativa medarbetare, Årets värdskapare och Årets jämställare har tre nominerade grupper enligt juryn stuckit ut lite extra och får därför ta emot pris. I år kräver dessutom situationen att ytterligare en nominering uppmärksammas; Juryn vill dela ut ett hedersomnämnande, för insatser som belyser de allvarliga förhållanden som socialförvaltningen haft att hantera under det första halvåret av pandemin.

Och vinnarna är…

Juryns hedersomnämnande

Medarbetarna på Östergården, avd. 23 under ledning av Hans Carlström, Kristina Jansson och Martina Skantz-Helgesson

Juryns motivering

Medarbetarna på Östergården, avd. 23 har, under ledning av cheferna Hans, Kristina och Martina visat framåtanda och mod i sitt arbete på det särskilda boendet under brinnande pandemi. Ingen hade kunnat förbereda sig på vad som väntade under våren och sommaren 2020.

Genom ett tydligt och mycket närvarande ledarskap, mod och genom gott och prestigelöst samarbete har utmaningarna hanterats på ett fördömligt sätt. De vågade ta in hjälp och var öppna för nya arbetssätt. De vågade genomlysa sin verksamhet och med stöd av ett närvarande ledarskap kraftsamlade personalen. Detta sammantaget gjorde det möjligt att hantera krisen.

Covid-19 har märkt alla längs sin väg och särskilt på de boenden där den fick fäste. Individer som smittats har lidit, personal har kämpat, anhöriga har levt i oro och de som arbetar i äldrevården har dragit många lärdomar men också oönskade erfarenheter. Pandemin har visat att ensam inte är stark!

 

Åsa Svensson och Carolina Arvidsson (Julia Anding är ej närvarande.)

Årets jämställare

Julia Anding, projektledare, samhällsbyggnad
Åsa Svensson, landskapsarkitekt, offentliga rummet
Carolina Arvidsson, projektkoordinator, näringslivs- och destinationskontoret

Motivering

För initiativet att lyfta en grupp som sällan hamnar i rampljuset och låta deras engagemang och kreativitet skapa trygga och trivsamma platser för alla att vistas på. I arbetet med att göra Apelviken till norra Europas ledande surfdestination har de på ett inspirerande och nytänkande sätt uppmärksammat surfande tjejer som har fått bidra med sina idéer om hur Apelviken kan utvecklas. Detta för att skapa en plats med bättre förutsättningar för tjejer när det gäller att ta upp och fortsätta med surf. Arbetet som bland annat har lett fram till utformningen av ett antal mötesplatser i Apelviken är ett lysande exempel på hur de på ett nytänkande sätt har skapat platser som ur ett jämställdhetsperspektiv är till för alla.

 

Peter Lönqvist, Albin Glasell, Angelina Sahlgren Söder och Marcus Friman

Årets kreativ medarbetare

Albin Glasell, lärare, Kulturskolan
Angelina Sahlgren Söder, arrangemangsproducent, Centralen
Peter Lönqvist, koordinator, Aktiv senior
Marcus friman, koordinator, Centralen

Motivering

Som en följd av coronapandemin blev många av kultur- och fritidsförvaltningens aktiviteter omöjliga att genomföra. Då tog en handfull medarbetare från olika delar av organisationen initiativ till att bilda ett "videoteam" som med stor kreativitet och kunskap hjälpte sina kollegor att ställa om till en corona-anpassad, digital verksamhet. De vågade tänka nytt och jobbade hårt med kommuninvånarna i fokus. Videoteamets arbete var en förutsättning för att förvaltningen skulle kunna skapa ljusglimtar, andrum och gemenskap för Varberg kommuninvånare i en tid präglad av osäkerhet.

 

Josefin Linjer, Sandra Larsson (syns på datorskärmen), Liridon Haxhimustafa och Ingela Lindström

Årets värdskapare

Sandra Larsson, utvecklingsstrateg, utveckling och förvaltning
Ingela Lindström, bygglovshansläggare, bygglovshandledning
Liridon Haxhimustafa, bygglovshansläggare, bygglovshandledning
Josefine Linjer, förvaltningsadministratör, kvalitets- och utvecklingsavdelningen

Motivering

Fyra medarbetare som visat framåtanda och mod och använt sina kunskaper för att skapa en bra e-tjänst för bygglovsansökningar. De har förenklat vardagen för många medborgare som vill ansöka om lov och uppfylla sina byggdrömmar. Kvartetten har byggt en e-tjänst med många komplexa funktioner och att den hann lanseras innan pandemin tog fart passade väldigt bra i tiden. Fyra medarbetare väl värda priset!

Juryn

I år består juryn utav Krister Svahn, kommunikationschef, Josefin Selander, samhällsutvecklingsdirektör, Kristina Taremark, personaldirektör och Carl Bartler, kommundirektör.