Sök

2022-06-16

Hexagoner av återvunnen plast ska lysa upp landsbygdsskolor

Daniel Diamant blir den konstnär som tillsammans med eleverna ska utföra konstnärlig gestaltning på väggar inomhus i skolbyggnaderna på Lindbergs och Rolfstorps skolor.

Närbild av pressad plast i olika färger.

Konst uppåt väggarna - skiss (detalj)

Av 66 sökande till det konstnärliga gestaltningsuppdraget Konst på landsbygd - konst uppåt väggarna valdes tre konstnärer ut för skissuppdrag. Utifrån de tre skisserna beslutade därefter en jury bestående av Varbergs konstråd, sakkunniga, lärare och åtta elever från Lindbergs och Rolfstorps skolor att tilldela konstnären Daniel Diamant gestaltningsuppdraget.

- Det är första gången vi har med elever i en sådan här urvalsprocess. Det var spännande att få ta del av barnens perspektiv och höra vad de tyckte var speciellt med skissförslagen. De fick även ge sin syn på hur det skulle vara att arbeta tillsammans med de olika konstnärerna, berättar Bodil Hedberg, samordnare offentlig konst.

Lysande hexagoner aktiverar mörka ytor

Konstnären Daniel Diamant är utbildad på konsthögskola med inriktning mot glas, men arbetar på senare tid framför allt med återvunnen plast och med naturen som referens.

Diamants idéskisser för gestaltningsuppdraget bygger på ljuslådor i hexagonform med plattor av återvunnen, pressad plast. Genom att plasthexagonerna är belysta inifrån blir upplevelsen av konstverken lik den som infinner sig i en katedral med stora blyinfattade glas – majestätisk, men samtidigt lugn. Då konstverken också fungerar som ljuskällor kommer de placeras på platser och ytor i skolbyggnaderna som idag är mörka eller bortglömda.

Närbild på pressad plast i olika färger.

Konst uppåt väggarna - skiss (detalj)

Medskapande konstverk med hållbarhetstänk

I sin motivering kring valet av konstnär lyfter juryn fram att det är ”ett medskapande konstverk där eleverna involveras i den konstnärliga processen”.

Ett stort fokus kommer att ligga på att elever och lärare samlar in plast ifrån sina egna hushåll, från skolan, och av plast som hittas i naturen. Konstnären och eleverna pressar därefter plasten till plattor. Dessa skärs ut till hexagoner och placeras i belysta träramar i olika formationer på väggarna.

Konstverket anknyter till den för samtiden så aktuella miljö- och hållbarhetsfrågan, skriver juryn vidare i motiveringen. Samtidigt som plast hindras från att hamna i naturen, skapas en utökad syn på skräp och återvinning.

- Projektet sporrar kreativitet, men också miljömedvetenhet. Att samla in ett lågt värderat material och förädla det. Att se att det går att skapa betydande konst av skräp från sin direkta omgivning och med enkla medel ta makten över materialet – det handlar projektet om, säger Daniel Diamant.

Uppstart av projektet sker i augusti. Arbetet beräknas vara klart vid höstterminens slut.

ikon

Nyheter