Sök

2021-05-27

Hjälp oss göra rätt när det blir fel

Sedan Varberg direkt öppnade i februari 2018 har kommunens kontaktcenter väglett kommuninvånarna i över 200 000 kontakter och ärenden.
Du kan som kommuninvånare bidra till att servicen blir ännu bättre.

Kommunens kontaktcenter Varberg direkt skapades för att Varbergs kommuninvånare ska ha en tydlig väg in till kommunen med frågor och ärenden. Sedan starten februari 2018 har Varberg direkt hanterat 218 000 ärenden. Mängden ärenden har också utvecklat kontaktcentrets service, vilket gör att Varberg direkts kommunvägledare idag löser en fjärdedel av alla frågor direkt vid första kontakten.

Varberg direkt hanterar också felanmälan. Genom att felanmälningarna görs i de rätta kanalerna – antingen i appen ”Felanmälan i Varbergs kommun”, på varberg.se/felanmälan, eller genom kontakt med Varberg direkt via telefon – så sorteras anmälan snabbt till rätt förvaltning. När felet har åtgärdats rapporteras även detta i systemet, vilket bidrar till en säker och lika hantering – och framför allt en snabb lösning. Du som gör en felanmälan erbjuds också möjligheten att få en personlig återkoppling i vad som hänt med ditt ärende.

Du som bor i Varbergs kommun kan hjälpa oss att bli ännu bättre på att göra rätt när det blir fel. Har du noterat att vintergruset inte sopats upp eller att tången är kvar på stranden – gör en formell felanmälan så får problemet sin snabbaste lösning.

Här är de olika sätt du kan använda för att göra en felanmälan:

  • Appen ”Felanmälan Varbergs kommun” hämtas gratis från Apple Store (för iPhone) eller Google Play (för Android).
  • Länk till felanmälan på varberg.se: varberg.se/felanmalan
  • Telefon Varberg direkt: 0340-88 000