Sök

2021-08-18

Hokens hemlighet: ett hus under huset...

Den 1 oktober påbörjas rivningen av den gamla terminalbyggnaden på Hoken. Under ”skalet” på huset finns en gammal varvsbyggnad kvar. Om möjligt ska den bevaras, och i bästa fall användas till något redan nästa sommar.

-Det blir då en tillfällig mötesplats och vi kan testa platsen i väntan på att de långsiktiga planerna för Hoken tar form, säger Lina Persson, kulturgeograf på Varbergs Fastighetsbolag (VFAB) och affärsutvecklare för terminalbyggnaden.

Välvda träbalkar och glaspartier

Den gamla varvsbyggnaden byggdes på 1920-talet. När terminalen cirka 60 år senare fick sitt nuvarande utseende byggde man helt enkelt in delar av det gamla huset. Därför finns det än idag kvar välvda träbalkar, glaspartier och portar bevarade inne i den modernare byggnaden.
-De gamla delarna har ett kulturhistoriskt värde och ska om möjligt bevaras. Därför kommer rivningen att ske med försiktighet, berättar Jimmy Emanuelsson, byggprojektledare på VFAB.

Interiör från terminalbyggnaden på Holem

Här syns de välvda träbalkarna och ett av de gamla fönstren.

Ny mötesplats sommaren 2022

Själva byggnaden ägs av VFAB medan marken ägs av Varbergs kommun. Tillsammans vill man nu samverka för att levandegöra platsen under sommaren 2022.
- Vad det blir kommer bland annat avgöras vid rivningen. Vi vet inte riktigt än om, eller hur mycket, av den gamla byggnaden som går att bevara, men vi hoppas att det kommer gå att göra något bra, säger Lina Persson.

Hokens långsiktiga framtid

Det här gäller alltså den allra närmaste framtiden. Hokens framtid ur ett mer långsiktigt perspektiv är inte bestämd än. Men det saknas inte idéer!
- Det är ju en plats med helt makalösa förutsättningar, och det är roligt att många engagerar sig i vad som ska hända där, säger Jenny Rydén, hållbarhetsansvarig i projekt Västerport.

Hoken som skolämne

Under våren har medarbetare i projektet arbetat tillsammans med fyra avgångsklasser på Peder skrivare skola.
-Eleverna hade just Hoken som ämne, och gjorde fantastiskt fina arbeten som gav oss många nya idéer, säger Jenny Rydén.
-Kan Hoken bli en grön rekreationsplats? Eller ett container-mattorg som i Köpenhamn? Eller ska här bli en profilbyggnad med omgivande innehåll? En byggaktör i markanvisningstävlingen lämnade också tidigt in en idé om både byggnad och koncept.

Skarven mellan gammal och nytt

-Självklart finns det också rent praktiska förutsättningar som måste tas hänsyn till: markhöjningen, kajernas framtida utformning, ekonomin med mera. Men målet är att här ska bli någon form av publik mötesplats, någonting som gör platsen rättvisa. Hokens placering, mitt i innerhamnen, nära den gamla kulturmiljön, Campus och Västerport, gör att den är viktig för hela området. Hoken blir liksom skarven mellan det gamla och det nya, fortsätter Jenny Rydén.

Historisk bild på Hoken i vinterskrud.

Varvsbyggnaden i sin ursprungsform.

Arbetsområde

Att byggnaden måste rivas beror på att delar av piren kommer att tas i bruk när mark-och kajentreprenaden i Västerport kommer i gång. Huset är också i ett väldigt dåligt skick. Under entreprenaden ska nya kajer byggas och delar av hamnbassängen fyllas upp för att skapa mer kvartersmark. En del av piren blir då ett arbetsområde.

Båtar och husbilar

Under de cirka två år som mark- och kajentreprenaden beräknas pågå är kommunens avsikt att båtplatser och ställplatser för husbilar ska vara kvar. Då kommer även lotsbåten, bogserbåten samt hamnens egen båt att flytta från sina nuvarande placeringar för att istället ligga på Hoken. Under tiden terminalbyggnaden rivs kan piren dock bli helt avstängd.

ikon

Nyheter