Sök

2020-12-22

Ingen utomhusträning på kommunala anläggningar i Varbergs kommun

Varbergs kommun kommer, efter samråd med övriga halländska kommuner, inte att öppna för utomhusträning i kommunens anläggningar.

Folkhälsomyndigheten har under dagen (22 december) förtydligat att det, inom ramen för rådande rekommendationer, kan vara möjligt att bedriva utomhusidrott under förutsättning att detta sker på ett sätt som är förenligt med gällande rekommendationer och riktlinjer.

Folkhälsomyndigheten betonar att det är den enskilda kommunen som gör bedömningen utifrån lokala förutsättningar och hur den regionala smittspridningen ser ut.

Efter dialog med Region Hallands smittskyddsansvariga har de halländska kommunerna enats om att kommunala idrotts- och motionsanläggningar i Halland ska förbli stängda. Det gäller såväl inomhus som utomhus.

- Smittspridningen i Halland är fortsatt allvarlig, vilket utmanar både regionens och kommunens vård och omsorg. I nuläget kan vi därför inte öppna för fler sammanhang där människor träffas, säger Carl Bartler, kommundirektör i Varbergs kommun.

Folkhälsomyndighetens nationella råd gäller till och med den 24 januari 2021. Den halländska linjen för utomhusträning utvärderas kontinuerligt och kan komma att omvärderas utifrån hur pandemiläget förändras.

Länk till Varbergs kommuns samlade information med koppling till Länk till annan webbplats.coronaviruset covid-19. Länk till annan webbplats.