varningsikon

2023-06-02

Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

Det är torrt i skog och mark, risken för brand är mycket stor. Därför är det eldningsförbud i Varbergs kommun från 1 juni. Var även fortsatt sparsam med dricksvattnet.

Läs mer om Hög brandrisk - förbjudet att elda i skog och mark

Sök

2019-01-30

Järnvägsparken under förändring

Bygget av Varbergstunneln närmar sig. Redan nu pågår ledningsomläggningar inför tunnelbygget och som en följd av arbetena kommer Järnvägsparken att förändras när träd behöver tas ned.

Järnvägsparken innan ledningsarbetena, som pågår under 2019.

Träd är viktiga i stadsmiljön som hemvist för fåglar och insekter och för skugga och bra luftkvalitet. När Varberg växer och förändras behöver träd ibland tas ned men parker och grönska kommer att vara ett viktigt inslag när vi bygger om och nya områden växer fram.

Vad händer nu?

Trafikverket behöver fälla några träd i Järnvägsparken på grund av arbetet med de ledningsomläggningar som pågår. Det planeras att starta i slutet av denna vecka, vecka 5.

Vad händer under tunnelbygget?

Under byggtiden för tunneln kommer sedan hela parken bli ett arbetsområde och fler träd behöver tas ned. Service- och räddningstunneln ska gå ner i dagens Järnvägspark, vilket innebär att många träd inte kommer att kunna vara kvar.

Vad händer med parken i framtiden?

Marken där Järnvägsparken och stationen ligger idag ägs av det statliga bolaget Jernhusen. Ingången till service- och räddningstunneln kommer att ligga i Järnvägsparken. Kommunen föreslår att Jernhusen bygger kvartersbebyggelse på delar av platsen för att dölja ingången till tunneln på ett estetiskt sätt.

Kommunen har också en dialog med Jernhusen om att det i framtiden istället kan bli en park runt dagens stationshus, som ska bevaras, samt ett grönt promenadstråk utmed Västra Vallgatan. Beslut i frågan fattas inte förrän om ett par år i samband med att en ny detaljplan tas fram för området. Mer information finns i planprogrammet för Västerport.

Har du frågor?

För frågor om projekt Varbergstunneln, välkommen att kontakta Trafikverkets Kontaktcenter, som har öppet dygnet runt:0771-921 921. Du kan även läsa mer på www.trafikverket.se/varbergstunneln Länk till annan webbplats..

För frågor om parker och Västerport, välkommen att kontakta Varberg direkt på telefon 0340-88 000. Du kan även läsa mer på sidorna för Varbergstunneln och Västerport.