Sök

2022-06-21

Jobba med valet i höst – vi söker valarbetare till valpoolen

Vi behöver ett antal flexibla valarbetare som kan ingå i valpoolen under höstens val. Anmäl ditt intresse.

Hand lägger valsedel i valurna

Söndag 11 september 2022 är det val till riksdag, kommun och region. Landets kommuner ansvarar för att genomföra själva valen. Uppdraget är bland annat att säkerställa att det finns tillräckligt med röstmottagare och rösträknare.

- Som valarbetare är man en mycket viktig del i att säkerställa demokratin genom att se till att valet genomförs korrekt, säkert och transparent, säger Marcus Andersson, valsamordnare.

Behöver ett 20-tal valarbetare till valpoolen

Varbergs kommun har 41 valdistrikt och behöver bemanna med cirka 400 personer. Merparten av dessa tjänster är nu tillsatta. Vi behöver ytterligare ett 20-tal personer till valpoolen som kan bemanna upp i vallokalerna under valdagen vid händelse av exempelvis sjukdom.

Alla i valpoolen får jobba

Alla som ingår i valpoolen kommer att få jobba under valdagen. Men merparten kommer inte i förhand att veta i vilket valdistrikt de blir lokaliserade.

- Vi kommer att samlas i valkansliets lokaler tidigt på valdagen för att fördela ut valpoolens medarbetare där det uppstått luckor på grund av exempelvis sjukdom.

Vem kan jobba med valet?

För att få arbeta som röstmottagare måste du vara minst 18 år och gå en obligatorisk utbildning. Utbildningstillfällena kommer att vara under augusti/september.

Du behöver vara tillgänglig för att jobba under valdagen från ca 07.30 tills rösterna är räknade. Vallokalerna stänger klockan 20.00 och rösträkningen brukar ta 2-3 timmar beroende av hur många röstberättigade som finns i distriktet.

Anmäl intresse

Anmäl ditt intresse genom e-tjänsten Intresseanmälan till Valarbete Länk till annan webbplats.. Bortse från frågan om du vill jobba med förtidsröstning. Efter anmälan får du en automatisk bekräftelse på att din intresseanmälan är mottagen, du får besked under vecka 26.