Sök

2021-02-05

Kommentar till IVOs rapport om äldreboenden

IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har i en nationell tillsyn granskat den medicinska vården och behandlingen på särskilt boende, under Corona-pandemin. Även Varbergs kommun har granskats och IVO har funnit brister kopplat till den medicinska vården och journalföringen. Socialförvaltningen har kommenterat IVOs rapport och det fortsatta arbetet.

- Förvaltningen har tagit del av rapporten och vi kommer nu gå vidare med en genomgripande analys av de brister som IVO lyfter fram och se närmare på vad vi behöver vidta för åtgärder, säger förvaltningschef Anna-Lena Sellergren.

Anna-Lena Sellergren uttalar sig också i både Hallands nyheter och P4 Halland om att det har varit mycket speciella omständigheter och att personalen gjort ett fantastiskt arbete mitt i en pandemi.

IVO har gett förvaltningen i uppdrag att göra analysen och svara till den 15 mars. Då kommer vi också kunna kommunicera till organisationen vilka lärdomar vi drar av detta och vilka åtgärder vi behöver sätta in.

- Vi välkomnar att bli granskade för att kunna skapa bättre förutsättningar för chefer och personal att bedriva god vård och omsorg. Samtidigt så är det viktigt att inte heller glömma bort att det också har gjorts så mycket fantastiskt arbete i våra verksamheter under pandemin. Min upplevelse är att pandemin präglats av svårigheter utifrån helt nya utmaningar, men också av engagemang, hjärta, kompetens, omsorg, svett och tårar både från medarbetare och chefer. Man kan se båda dessa delar och verkligen utveckla det som behövs men även se och behålla allt det som är bra, säger Anna-Lena.

Hon tillägger:

- Jag har stort förtroende för våra chefer och medarbetare och där vi har brustit måste vi självklart vidta åtgärder, säger Anna-Lena.