Sök

2020-09-07

Kommunen har säkra e-tjänster

Du kan känna dig trygg i att använda kommunens e-tjänster för att göra exempelvis anmälningar och ansökningar.

Kommunens har ett stort antal e-tjänster som du som kommuninvånare själv kan använda för att exempelvis göra en felanmälan, anmälan till tomtkön eller ansökan om bygglov.

Eftersom det behöver lämnas personuppgifter av olika slag i många av e-tjänsterna är det viktigt att den e-tjänsteplattform som används kan behandla informationen på ett säkert sätt. Det kan den plattform för e-tjänster (OpenE) som infördes i Varbergs kommun i slutet av 2018.

Kontinuerliga kontroller

Säkerhet är viktigt och det är något som det arbetas med mycket inom kommunen. Vi har absolut inga allvarliga problem med säkerheten kring våra webbaserade tjänster. En anledning till detta är den översyn som kontinuerligt görs av de datasystem och webbtjänster som används inom kommunen.

Du kan känna dig trygg när du väljer att använda exempelvis våra e-tjänster som du hittar under rubriken ”Självservice” på startsidan här på varberg.se.

Brister hittas och åtgärdas

I maj gjordes en översyn av e-tjänsteplattformen (OpenE). Det resulterade i en rapport, som Hallands Nyheter berättat om i en artikel.

Syftet med rapporten är att informera och sprida kunskap till de som arbetar med e-tjänsterna kring hantering av personuppgifter i e-tjänsterna och när riskbedömning ska göras. Rapporten belyser också vissa brister i hantering och pekar på åtgärder.

Det som bland annat upptäcktes vid översynen var att det förekom mycket känsliga och konfidentiella personuppgifter i vissa e-tjänster. Dessa uppgifter kräver en särskild hantering.

Efter upptäckten har flera åtgärder vidtagits och arbetet fortsätter. Det är i sammanhanget viktigt att poängtera att inga uppgifter har läckt ut eller på annat sätt skadat individer.

Att det finns brister betyder inte att systemet som används är dåligt. Tvärtom kan vi göra e-tjänsterna ännu bättre när vi rättat till de brister som upptäcks.

Arbetet med e-tjänster fortsätter med utgångspunkt i översynsrapporten. Fler e-tjänster tillkommer och vid varje ny e-tjänst som kräver personuppgifter görs en riskbedömning. Allt för att du som kommuninvånare ska känna dig trygg när du väljer att anmäla eller ansöka om något via vår självservice!