Sök

2021-12-21

Kommunen stänger vissa digitala tjänster av säkerhetsskäl – trots att ingen påverkan upptäckts

Det finns en säkerhetsrisk i en komponent som används av många IT-system i världen. I nuläget finns ingen kännedom om påverkan på Varbergs kommunens IT-miljö, men vissa digitala tjänster hålls stängda tills läget bedöms säkert.

För ungefär en vecka sedan blev det känt att det finns en sårbarhet i en IT-komponent som används i en mängd system både nationellt och internationellt.

I Varbergs kommun arbetar IT-avdelningen kontinuerligt med att upprätthålla en säker IT-miljö. Sedan den nya säkerhetsrisken upptäcktes, har ett intensivt arbete pågåttför att inventera system och bland annat göra ytterligare säkerhetsuppdateringar.

I nuläget finns ingen kännedom att Varbergs kommunens IT-miljö påverkats.

Tills läget bedöms säkert kommer vissa digitala tjänster inte att vara åtkomliga.