Sök

2020-12-10

Kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december kommer ske på distans

Med anledning av den ökade smittspridningen av covid-19 och de skärpta råden i Halland har presidiet i kommunfullmäktige, efter dialog med samtliga partier, bestämt att kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december ska ske på distans. 

Ledamöterna i kommunfullmäktige kommer delta på sammanträdet digitalt via en läsplatta eller dator. De enda som kommer vara fysiskt närvarande i kommunfullmäktiges sammanträdeslokal är kommunfullmäktiges presidium och ett antal tjänstepersoner.

Sammanträdet är öppet för allmänheten men med tanke på rådande situation uppmanar vi alla att följa myndigheternas rekommendationer och helst stanna hemma. Hela sammanträdet webbsänds, följ det gärna på www.varberg.se Länk till annan webbplats.

Kommunfullmäktige beslutade den 17 november 2020, § 164, att sammanträden i kommunfullmäktige får ske med deltagande på distans, om särskilda skäl föreligger.