varningsikon

2020-12-14

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om nationella allmänna råd från den 14 december 2020. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2019-05-08

Kom och tyck om Västerport! (Sista chansen - för den här gången.)

Hur många nya kvarter blir det? Hur höga hus? Vilka arkitekturprinciper föreslås gälla? Om detta – och mycket mer – berättar vi om på samrådsmötet för förslaget till detaljplan etapp 1, torsdag den 9 maj. Plats: Komedianten Tid: 17.30 till ca 19.00.

Flygfoto över Västerport

Västerport etapp 1 ovanfrån.

Dessutom: Testa kommunens nya visualiseringsbord! Se hur etapp 1 ser ut visualiserad i 3D eller gå in och titta på din egen bostad.

Både politiker och berörda tjänstemän finns på plats under mötet.

Välkommen att lyssna, fråga och tycka! Fika förstås. Plats: Lilla Teatern inne på Komedianten
Tid: Torsdagen den 9 maj kl. 17:30 till ca 19.00