varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-02-19

Konstnär sökes till gestaltningsuppdrag på ny bad- och simanläggning

Våren 2021 planeras en ny bad- och simanläggning stå klar i Varberg. Nu kan konstnärer anmäla intresse för ett gestaltningsuppdrag på den kommande anläggningen.

Den nya bad- och simanläggningen ska tillgodose invånarnas behov av rekreation, fritids- och föreningsverksamhet. Den planeras bland annat ha en 50-metersbassäng, en undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten samt ett aktivitetsbad med rutschkanor. Ambitionen är att skapa en mötesplats för aktivitet och hälsa som är tillgänglig för alla.

Anläggningen ska ligga på den plats där Håstens simhall idag är belägen. Byggnationen börjar under hösten 2018 och beräknas vara klar våren 2021. Under 2018 ska konstnärlig gestaltning upphandlas för byggprojektet.

Anmäl intresse

I första skedet inbjuds konstnärer till att lämna intresseanmälan som ska vara Varbergs kommun tillhanda senast onsdag 21 mars 2018. Alla med en konstnärlig utbildning eller yrkeserfarenhet är välkomna att skicka in en intresseanmälan.

Läs mer om kommunens utlysta gestaltningsuppdrag.