Sök

2020-11-03

Konstsatsning till Rhododendronparken i Kungsäter

Under 2021 kommer tre konstverk att uppföras i Rhododendronparken i Kungsäter, det beslutade kultur- och fritidsnämnden den 22 oktober. Nu söker kommunen efter konstnärer som är intresserade av uppdragen.

Rhododendronparken i Kungsäter är ett populärt grönområde.

Sedan 2017 avsätter Varbergs kommun årligen medel för att skapa konstnärlig gestaltning utanför Varbergs centralort. Sedan satsningen drogs igång har konstverk uppförts i bland annat Grimeton, Bua och Veddige. Nu är det klart att nästa års konstsatsning landar i Kungsäter.

I maj 2020 antog kommunfullmäktige en ny fördjupad översiktsplan för Kungsäter. Den visar på ett behov av att utveckla Kungsäters centrum genom att skapa fler mötesplatser samt natur- och rekreationsområden. Tanken är att den konstnärliga gestaltningen ska stärka platsens identitet ytterligare.

Rhododendronparken får skulpturer

Det antagna konstprogrammet innebär att Rhododendronparken i centrala Kungsäter kommer att få skulpturer av tre olika konstnärer. I konstprogrammet lyfts hållbarhet och anknytning till Kungsäters natur och tillverkningsindustri fram som lämpliga inspirationskällor för verken. Vidare uppmuntras en variation i uttryck, metod, placering och teknik.

Konstnärer kan anmäla intresse

Nu inbjuds konstnärer att anmäla sitt intresse för uppdraget. Tre konstnärskap kommer att väljas ut för att ta fram skisser. I december 2020 beslutar juryn om tilldelning av skissuppdragen och kultur- och fritidsnämnden tilldelar gestaltningsuppdragen i april 2021. Skulpturparken beräknas vara klar för invigning i oktober 2021.

Mer information om utlysningen finns på www.varberg.se/gestaltningsuppdrag