Sök

2020-10-28

Kostnadsfri influensavaccinering till alla anställda i Varbergs kommun

Igår, tisdag 27 oktober, fattade kommunstyrelsen beslut om att erbjuda alla anställda i Varbergs kommun kostnadsfri vaccination mot säsongsinfluensan.

För att skydda personer som har en ökad risk att bli svårt sjuka i influensa är det, under den pågående pandemin extra viktigt att vaccinera sig mot säsongsinfluensan.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att vård- och omsorgspersonal, exempelvis personal inom särskilda boenden och hemtjänst, vaccinerar sig mot säsongsinfluensan. De personalgrupper i kommunens organisation som berörs av de rekommendationerna, har börjat få erbjudande om att vaccinera sig.

Avgörande att medarbetarna är friska och på jobbet

På många håll i organisationen utförs omfattande samhällsviktigt arbete som om det uteblir, ger stora konsekvenser för invånare, brukare och kollegor. Med många borta från jobbet i säsongsinfluensa samtidigt som pandemin fortsatt pågår, finns en betydande risk för svårigheter att upprätthålla våra samhällsviktiga verksamheter. Med anledning av detta uppmuntras alla medarbetare att vaccinera sig mot säsongsinfluensa och de som väljer att göra detta kommer att få ersättning för kostnaden för själva vaccineringen i efterhand.

- Vi hoppas kunna undvika att hamna i samma situation som i våras, då sjukfrånvaron var kraftigt hög i flera verksamheter. Efter sommaren kan vi återigen se att sjukfrånvaron ökar på flera ställen. I egenskap av kommunens största arbetsgivare tar vi på det här viset ett aktivt ansvar för att bromsa smittspridning i samhället, säger Kristina Taremark, personaldirektör.

När kan man vaccinera sig?

De nationella vaccinationerna för utpekade riskgrupper startar 3 november. Vaccination för övriga i befolkningen startar 1 december.