varningsikon

2020-12-14

Skärpta råd för att begränsa smittspridningen

Till följd av en ökad smittspridning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten beslutat om nationella allmänna råd från den 14 december 2020. Läs mer om hur Varbergs kommun anpassar verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-10-23

Kungsgatan anpassas för fler

Nu inleds ett arbete med att göra Kungsgatan mer tillgänglig för personer med nedsatt rörelseförmåga.

Arbetet innebär att ett nytt ledstråk av plattor i gjutjärn och släta naturstenshällar
kommer att placeras i mitten på den befintliga gågatan. Underlaget ska göra det
lättare för personer med synnedsättning samt för de som använder rullstol eller
rullator för att ta sig fram.

Stråket sträcker sig mellan Kyrkogatan och parkeringen före Engelbrektsgatan (ca 200 meter) och arbetet kommer att ske etappvis. Avsikten är att behålla gatans befintliga innehåll med belysning, träd och cykelparkeringar.