Sök

2021-08-20

Kvalitetsrevision av hemtjänsten i Veddige

Socialförvaltningen tillsätter en kvalitetsrevision utifrån klagomål och avvikelser som framförts om hemtjänsten i Veddige.

Det innebär i korthet att verksamheten gås igenom utifrån bland annat avvikelser, kvalitetsregister, synpunkter som inkommit både på myndighetssidan och utförarsidan, genomförda och icke genomförda besök etc. Samtidigt kommer olika personalkategorier att intervjuas.

Kvalitetsrevisionen ska ge en samlad bild av läget och vara ett underlag till hur förvaltningen ska gå vidare i frågan.

Arbetsmiljögenomgång

En genomgång av arbetsmiljön kommer också genomföras. Arbetet kommer att hållas samman av HR.

Ytterligare åtgärder

Utifrån den anmälan om systematiska brister som har skickats in till IVO kommer ytterligare åtgärder att vidtas. En plan för de åtgärderna kommer att läggas de kommande veckorna, och hålls samman av enhetschef och verksamhetschef.

ikon

Nyheter