Sök

2021-03-31

Längre handläggningstider inom området funktionsnedsättning

Socialtjänsten kan komma att ha lite längre handläggningstider än vanligt under våren. Det gäller dig som söker insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller utifrån psykiska funktionsnedsättningar.

Det beror på att vi byter vårt IT-system där vi hanterar våra ärenden och dokumentation. Det nya systemet ska bidra till att förenkla arbetet genom smidiga mobila och digitala lösningar för personal inom vård och omsorg. Det ska ge bättre möjligheter till delaktighet och ökad kvalitet för dig.

Vi hoppas att du har överseende med detta.

Har du frågor?

Du når din LSS- eller psykiatrihandläggare genom Varberg direkt på telefon 0340-88 000.

ikon

Nyheter