Sök

2020-12-08

Länsstyrelsen har sagt sitt om Västerports detaljplan

Länsstyrelsen ger nu grönt ljus för klimatsäkringen av Västerport samt stadsdelens påverkan på kulturmiljön. De önskar dock förtydliganden på några områden, bland annat när det gäller buller, men begär ingen förnyad granskning.

-Yttrandet betyder i korthet att vi har kommit en bra bit på vägen mot ett antagande, men att det fortfarande är en del kvar för oss att göra, säger projektledare Maria Hagelberg.
-Att frågorna om klimatsäkring av stadsdelen och dess påverkan på kulturmiljön nu anses vara tillräckligt utredda känns förstås väldigt positivt.

En hög byggnad – inte flera

Kommunen har alltså lyckats med att visa hur man ska kunna skydda Västerport mot framtida havshöjningar och skyfall. Länsstyrelsen önskar vissa tydliggöranden, som att de översvämningsskydd som föreslås i planförslaget ska uppföras så snart som möjligt, men på det stora hela har den delen av planen fått ok.
Detsamma gäller för stadsdelens påverkan på den omgivande kulturmiljön. Länsstyrelsen anser att den nya kulturmiljöutredningen visar att stadsdelen kan byggas utan att kulturmiljön tar allvarlig skada av en hög byggnad som hotellet. Detta med tillägget att en enda byggnad av denna höjd kan godkännas men att det inte får bli flera.

Buller, förorenad mark och fåglar

På tre områden vill länsstyrelsen se ytterligare tillägg och utredningar. Det gäller buller (bland annat kopplat till hamnens tillstånd), markföroreningar samt frågan om hur man ska kunna skydda fåglarna i området så att de inte flyger in i glasade partier på husen. Dessa områden är såpass viktiga att länsstyrelsen kan komma att överpröva planen om inte planförslaget justeras efter deras önskemål.

”Möte med länsstyrelsen i eftermiddag”

-Vi har som sagt en del att göra men inget av detta känns ogörligt. Det är så här processen ser ut när det gäller stadsutveckling, och vårt gemensamma mål är att skapa en så bra stadsdel som möjligt. Länsstyrelsen skriver också i yttrandet att de kan stötta oss med vissa av frågorna, redan idag (tisdag) har vi ett möte med dem angående bullerfrågan, säger Maria Hagelberg.
-Vi hade preliminärt planerat för ett antagande av detaljplanen i kommunfullmäktige i mars, nu kommer det bli en viss försening. Det är för tidigt att säga hur mycket men förhoppningsvis pratar vi inte om någon jättelång framflyttning.