Sök

2021-01-29

Lantmäterimyndigheter i unikt samarbete

I dagarna börjar lantmäterimyndigheterna i Halmstad och Varberg en helt ny form av samarbete för att kunna ta tillvara kompetens och arbeta mer effektivt. Ett samarbete som aldrig tidigare provats i Sverige.

  • Det unika samarbetet mellan de båda lantmäterimyndigheterna handlar om att förrättningslantmätare ska kunna handlägga anläggningsförrättningar i grannkommunen. Detta trots att lagkraven kring hur förrättningar får gå till, gör en avtalssamverkan mellan lantmäterimyndigheter närmast omöjlig.

- Det råder stor brist på förrättningslantmätare och ofta är det svårt att rekrytera erfarna personer. Ett samarbete där vi kan ”låna” personal av varandra vid behov, skulle vara en lösning som gynnar båda kommunerna, berättar Jan Lindeberg som är chef över lantmäterimyndigheten i Halmstads kommun.

  • Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ser, på grund av rådande lagstiftning, risker med att lantmäterimyndigheter samarbetar eftersom lantmäteribeslut skulle kunna anses ogiltiga i ett senare domslut. Men för förrättningar enligt anläggningslagen finns möjligheten att förordna en ”särskild förrättningsman”. Möjligheten har använts väldigt sparsamt, och aldrig med personal från olika lantmäterimyndigheter.
  • - Det finns så många vinster med ett samarbete att vi har velat tänka nytt och bestämt oss för att våga prova. Vi kämpar sedan en tid tillbaka med långa kötider samtidigt som myndigheten i Halmstad just nu har färre ansökningar att handlägga. Att tillfälligt kunna förstärka med personal, hjälper oss att hålla köerna nere och minska sårbarheten. Det handlar också om att bättre ta till vara erfarenheter och säkerställa kontinuitet och kompetensförsörjning, menar Svante Nilsson som är chef över lantmäterimyndigheten i Varbergs kommun.
  • Först ut i samarbetet är två förrättningslantmätare på Halmstads lantmäterimyndighet som ska hålla i tre ärenden åt Varberg.