Sök

2021-04-30

Ledig betesmark

Behöver du betesmark till dina får, kor eller hästar? Varbergs kommun äger flera stads-och tätortsnära betesmarksområden som i år saknar betesdjur.

Att upprätthålla bete är viktigt för att hålla landskapet öppet och för att bevara den rika biologiska mångfald som är knuten till betesmarker. Kommunen ser gärna att du som är djurhållare och har brist på betesmark hör av dig till oss.

Mer information och kartor över aktuella områden hittar du på vår sida om ledig betesmark.