varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-03-15

Ledningar flyttas innan tunneln

Nu märks det på flera håll i staden att mycket är på gång. Idag inleds arbete med nya ledningar på Kungsgatan, ett jobb som är en förberedelse inför tunnelbygget.

Vi förbereder för tunneln

VIVAB börjar idag arbetet med att byta ledningar för dricks- och avloppsvatten på Kungsgatan, sträckan Norrgatan-Magasinsgatan. Därefter gör Varberg Energi ledningsarbete på samma sträcka.

Det märks allt mer i centrum att vi närmar oss byggstart för Varbergstunneln och att Varberg växer. Större ledningsarbeten på Otto Torells gata och nya vattenledningar på Magasinsgatan är redan i gång.

Projekt Kungsgatans hemsida