Sök

2020-09-25

Ledningsarbete i Varberg vecka 40

På grund av det pågående Tunnelprojektet i Varberg kommer VIVAB under vecka 40 påbörja ett arbete med omkoppling av ledningar. Ledningsarbetet kan komma att påverka hushåll och verksamheter i centrala och södra delarna av Varberg samt Tvååker.

Vattenglas fylls under en kran

Inga kunder beräknas blir helt utan vatten i kranen, men kortare avstängningar kan förekomma. Om vattnet behöver stängas en längre tid meddelar VIVAB berörda kunder via sms och med information på www.vivab.info Länk till annan webbplats..

Vid förändringar i vattnet - spola i kranen

Vid ett ledningsarbete kan vattnet upplevas missfärgat eller bubblande, men det försvinner genom att låta vattnet spola i kranen. Detta beror på att vattenflödet i röret har ändrats. Då kan de beläggningar som finns i ledningarna släppa och det är detta som färgar vattnet. Beläggningarna är inte farliga utan består av främst järn och mangan, alltså ämnen som naturligt finns i dricksvattnet.