Sök

2021-04-23

Lokalhistoria och sägner tar plats i Rhododendronparken i Kungsäter

Ett ihåligt berg, en flicka på flykt och en mytomspunnen drottning - tre spännande konstverk är klara för Rhododendronparken i Kungsäter.

Bildcollage: En skulptur av kvinnogestalt med krona, en träskulptur av en flicka till häst och ett berg med en infälld spegel

Illustrationer från skissförslagen

Igår godkände kultur- och fritidsnämnden skissförslagen för de tre konstverk som ska uppföras i Rhododendronparken i Kungsäter. Därmed kan vi tillkännage vilka konstnärer som fått uppdragen och hur verken kommer att se ut.

Konstverken tar alla avstamp i Kungsäter som plats men har vitt skilda uttryck och materialval.

- Det känns fantastiskt att kunna förstärka platsen med skulpturer. Det är extra roligt att bidra till bred variation i offentlig konst på landsbygd, där nu kvinnor i historien och sägner tar en plats, säger Lena Språng, ordförande för kultur- och fritidsnämnden.

Kungsäter Madonnan av Peter Johansson

​​Högst upp på berget, mittemot entrén kommer Drottning Hacka att trona. En färgstark kvinnogestalt som mäter hela 2,5 meter. Johansson har bland annat inspirerats av folkdräkter och madonnor från olika tidsperioder samt leksaker från sin barndom.

Verket utgår från sägnen om Hacka-Eva eller Drottning Hacka som hon också kallats. Enligt berättelserna ska hon under en hungersnöd ha avrått kungen från att döda var tredje människa för att få maten att räcka till. Istället ska hon ha föreslagit att var man skulle förses med en hacka och korn för att kunna bryta ny åkermark och odla föda. Konstnären har via Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg hittat uppteckningar från Kungsäters socken som pekar på att Hacka-Eva kan ha haft kopplingar till Kungsäter.

I sin motivering lyfter juryn bland annat att verket med sin högt belägna placering, färgsättning och innehåll kan ses som en hyllning till platsen.

Junker Karin av Helena Marika Ekenger

Till höger om entrén placeras en träskulptur av en flicka till häst i näst intill naturlig storlek. Verket föreställer Karin Silverlood, lillasyster till Stackejunkrarna som levde på gården Stackenäs utanför Kungsäter på 1600-talet. Karin rider och jagar med sina bröder, hon är en stark och självständig ung kvinna som avvisar friare efter friare tills modern tvingar henne att gifta sig med en 15 år äldre man. Enligt sägnen flydde hon till häst från sin egen bröllopsfest.

Juryns motivering lyfter bland annat att verket utgår från en lokal historia som aktualiserar en samtida debatt kring tvångsgifte.

Det speglande berget av Sara Nielsen Bonde

Är berget i Rhododendronparken ihåligt? Tre spegelfragment fälls in i berget och skapar en illusion av att det finns en kopia av omgivningen inne i berget. I anslutning till speglarna finns stenar i samma former som speglarna som förstärker illusionen.

Verket tar fasta på att Kungsäters historia gömmer sig i stenen. Den mest framträdande är fredstenen som markerar ett stilleståndsavtal mellan Sverige och Danmark i Kungsäter 1471. Men även kyrkoruinen vars sten har använts till att bygga upp kyrkomuren kring den nuvarande rundkyrkan.

I sin motivering lyfter juryn bland annat att konstverket skapar ett möte med naturen och platsen genom att vända på perspektiven.

Konstverken beräknas vara på plats i oktober 2021.