Sök

2021-04-20

Markanvisningsavtalen i Västerport snart klara

Nu är alla 12 markanvisningsavtal i Västerport etapp 1 inom kort i hamn. I nästa vecka ska avtalen upp i kommunstyrelsen för godkännande.
-Det känns fantastiskt bra att alla våra byggaktörer är med och ser framåt, säger projektledare Maria Hagelberg.

Elva påskrivna avtal finns hos samhällsutvecklingskontoret. Det tolfte, från Riksbyggen, är på gång.
-Vi är helt överens om avtalet i sig, och inväntar bara själva handlingen. Kontraktet ska hanteras av Riksbyggen centralt och det är därför det tar lite tid, berättar exploateringsingenjör Karin Andersson.

Gedigna avtal

Markanvisningstävlingen i etapp 1 avgjordes hösten 2019*, så det har tagit ett och ett halvt år att komma så här långt. Det är längre tid än vanligt, men har också sina förklaringar:
- Först och främst är det en stor markanvisning med tolv byggaktörer som naturligtvis har haft sina synpunkter de velat diskutera. Det är också gedigna avtal som behandlar många och komplexa områden. Detta kommer vi att ha igen när det är dags för nästa steg, att teckna själva marköverlåtelseavtalen, säger Karin Andersson.

Uppdaterat hållbarhetsprogram

Förseningen beror förstås också på att detaljplanen är försenad. Vissa förutsättningar har dessutom ändrats under resans gång. Till exempel har hållbarhetsprogrammet för Västerport uppdaterats. Det är heller inte längre aktuellt med en sopsug i stadsdelen. Detta har inneburit att nya krav på till exempel utformningen av miljörummen i bostadskvarteren har fått skrivas in i avtalen.

”Vi bygger Västerport tillsammans”

Ett markanvisningsavtal är främst en trygghet för byggaktören, men är ändå ett rejält steg framåt för projektet:
-Det känns fantastiskt bra att alla våra byggaktörer är med och ser framåt, säger projektledare Maria Hagelberg.
-En fördel med den långa processen är att vi har lärt känna varandra ordentligt och har ett bra samarbete. Det är tolv proffs vi har att göra med, alla inblandade har höga ambitioner och det känns verkligen som att vi bygger Västerport tillsammans.

Option på försäljning

Ett markanvisningsavtal kan jämföras med en option på en framtida försäljning. I det här fallet betyder det att de tolv byggaktörerna i Västerport nu har ensamrätt att (utifrån ett antal villkor) förhandla med kommunen om överlåtelse av marken där deras respektive hus ska ligga.
I avtalet tydliggörs vem som är ansvarig för vad. Här finns också de villkor kommunen ställt för att en aktör ska få bygga i Västerport. Stor tyngd ligger på hållbarhetsarbetet, till exempel ska alla färdiga byggnader miljöcertifieras.

Godkändes av arbetsutskottet idag

Idag, den 20 april, har avtalen godkänts av kommunstyrelsens arbetsutskott. Det är kommunstyrelsens politiker som ger det slutgiltiga godkännandet och det blir om en vecka. Först när kommunens firmatecknare, i det här fallet KS ordförande Ann-Charlotte Stenkil (M) och samhällsutvecklingsdirektör Josefin Selander, skrivit på är avtalen giltiga.

*Det finns sammanlagt 13 byggaktörer i etapp 1 i Västerport, nummer 13 är det nya hotellet. Kommunen arrangerade en särskild markanvisningstävling för hotellet och ett markanvisningsavtal tecknades med Hotell Västerport i Varberg AB för ganska exakt ett år sedan.