varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2018-02-12

Med anledning av anklagelse om mutbrott

Enligt en artikel i dagens Hallands Nyheter har en anmälan om mutbrott inom Varbergs kommun lämnats in till Riksenheten mot korruption, som är en del av åklagarmyndigheten. Ingen anmälan eller information har kommit in till Varbergs kommun.   

Varbergs kommun har inte kunnat få bekräftat att en anmälan är inlämnad. Kommunen har tagit kontakt med Riksenheten för mutbrott och med polisen, och meddelat att kommunen står till förfogande i det fall att myndigheterna önskar biträde.

Då den aktuella anmälan om brottsmisstanke har skickats till åklagarmyndigheten kommer Varbergs kommun i dagsläget inte att göra några egna efterforskningar eller utredningar, utan avvaktar Riksenhetens eller annan myndighets utredning.