varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2017-12-19

Medborgarlöfte för en ökad trygghet i Varberg

En säkrare trafikmiljö och en tryggare vardag för barnen. Medborgarlöftet i Varberg för 2018 har fokus på barnen och deras skolmiljö. 

Stefan Yngstrand polisen, Ann-Charlotte Stenkil ordf kommunstyrelsen och Stefan Edlund undertecknar medborgarlöfte

Medborgarlöftet för 2018 undertecknas

Medborgarlöftet är en utveckling av den överenskommelse som funnits mellan Varbergs kommun och polisen i Varberg sedan 2009, som främjar samverkan kring insatser som ökar tryggheten, minskar brottsligheten och främjar hälsa. Nytt för i år är att även Region Halland, Varbergsnämnden är med i överenskommelsen och medborgarlöftet.

Löftet för 2018 är framtaget utifrån de lägesbilder som finns, samt utifrån genomförda medborgardialoger. Många har påtalat vikten av en säker trafikmiljö för barnen. Därför handlar årets medborgarlöfte om att öka säkerheten och tryggheten vid skolorna i kommunen.

– Trygga och säkra trafikmiljöer är en del av folkhälsoarbetet. Genom att fokusera på barnens skolmiljö vill Varbergs kommun, Region Halland och polisen i Varberg att både barn och vuxna ska känna sig tryggare och säkrare, säger Ann-Charlotte Stenkil, kommunstyrelsens ordförande.

I medborgarlöftet lovar parterna tillsammans att: 
• i anslutning till samtliga skolor i kommunen ha trafikkontroller under året där polisen bland annat
  kommer mäta hastighet och kontrollera nykterhet.
• personal på skolorna, i samarbete med representant från Varbergsnämnden, möjliggör för elever att
  vara delaktiga i arbetet med att välja ut de platser där kontrollerna ska genomföras.
• vid vissa kontrolltillfällen öka kunskapen om hur trafikolyckor kan förebyggas. Räddningstjänsten Väst
  deltar och informerar med fokus på de oskyddade trafikanterna.
• hamn- och gatuförvaltningen kommer fortsätta sitt arbete med att skapa säkra vägar i anslutning till
  skolor.

Aktivt samarbete för trygghet
– Genom att vi alla skriver på överenskommelsen skapar vi en tydlighet om att vi ska fortsätta arbeta aktivt för att Varbergs kommun ska vara en trygg och säker plats att bo och vistas i. Nu när även Region Halland genom Varbergsnämnden finns med lyfts folkhälsoperspektivet fram och blir tydligt, säger Richard Hiller, kommunpolis.

Följ hur det går! 
Vi kommer att berätta om våra insatser här på kommunens hemsida och på vår facebooksida. Ni kan också följa arbetet på Polisen Varberg, Räddningstjänst Väst och Region Hallands facebooksidor. I slutet av året kommer en längre uppföljning på respektive hemsida. 

Tillsammans skapar vi ett ännu bättre och tryggare Varberg!

Bildtext: Överenskommelsen och medborgarlöftet undertecknas av Stefan Yngstrand, lokalpolisområdeschef i Varberg, Ann-Charlotte Stenkil, kommunstyrelsens ordförande och Stefan Edlund, ordförande i Varbergsnämnden.