Sök

2020-12-18

Medborgarlöfte för ökad trygghet i Varberg

I en gemensam lägesbild som tagits fram i Varbergs kommun syns att vissa unga har en liberal inställning till droger. Därför har årets medborgarlöfte fokus på det brottsförebyggande arbetet mot droger och ungas trygghet och hälsa.

Två män och en kvinna skriver under medborgarlöftet

Karl-Gunnar Svensson, Anders Wiss och Ann-Charlotte Stenkil

Region Halland, Varbergs kommun och polisen i Varberg har nu för femte året i rad skrivit under ett medborgarlöfte med aktiviteter som ska öka tryggheten i kommunen.

I de medborgardialoger som genomförts i Varberg finns en önskan om att polisen tillsammans med Varbergs kommun och Region Halland ska motverka att unga använder droger.

– I medborgardialogerna under året framkom bland annat önskemål om en synlig och mer närvarande polis med extra fokus på att stötta ungdomar. Detta har vi tagit till oss när vi beslutat om årets aktiviteter, säger Ghadi Ghazale, kommunpolis i Varberg.

Liberal syn på droger

I lägesbilden framkom det o att det bland vissa unga finns en liberal syn på narkotika och att det bland föräldrar saknas kunskap och stöd på området. Därför fokuserar året medborgarlöfte på att motverka att unga använder narkotika men även att förbättra myndigheternas samverkan för att öka ungas hälsa och trygghet.

– Vi ser positivt på att vi fortsätter att samverka för att förbättra barns och ungas situation i Varberg. Det finns utmaningar i arbetet med att förbättra ungas situation och dessa går inte att lösa genom att jobba i stuprör, därför är ordet ”tillsammans” väldigt viktigt i arbetet med medborgarlöftet, säger Karl-Gunnar Svensson, ordförande i Region Hallands lokala nämnd i Varberg.

Aktivt samarbete för trygghet

Samverkansparterna kommer också att arbeta på olika sätt för att öka ungas hälsa och trygghet. Bland annat genom att förebygga våld i nära relation och göra trygghetsvandringar tillsammans med de unga i området runt Mittpunktens ungdomsgård.

– Genom att vi alla skrivit på överenskommelsen är vi överens om att vi ska fortsätta arbeta aktivt för att Varbergs kommun ska vara en trygg och säker plats att bo på och vistas i, säger Ann-Charlotte Stenkil, kommunstyrelsens ordförande.

Läs mer om medborgarlöftet