Sök

2020-08-26

Medborgarundersökning 2020 – Är du utvald?

Om du tillhör en av de utvalda som får delta i medborgarundersökningen kommer du snart få hem en enkät i brevlådan. Det är viktigt att du deltar i undersökningen, eftersom resultatet ger värdefull information om vad du som invånare tycker.

Statistiska centralbyråns (SCB), medborgarundersökning görs för att mäta invånarnas attityder till kommunernas verksamheter: hur det är att bo och leva där samt vilket inflytande invånarna upplever att de har. Den ger en inblick i hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och är en värdefull vägledning i kommunernas arbete.

Nytt för i år

I år ställs dessutom frågor om coronapandemin. Det är första gången på tio år som det finns nya frågor i medborgarundersökningen.

- Med tanke på vilken stor påverkan coronapandemin haft på människors liv och vardag tyckte vi att det var viktigt att ha med frågor om den i årets enkät, säger Amanda Hansson, undersökningsledare på SCB.

Ju fler personer som svarar desto bättre

Beskrivningen av medborgarnas syn på kommunen blir bättre och säkrare ju fler personer som svarar. Statistiken från undersökningen är ett viktigt underlag i kommunens arbete.

Slumpmässigt urval

I år deltar 100 kommuner och totalt kommer 118 800 personer i hela Sverige få frågan om de vill delta i undersökningen. Urvalet görs slumpmässigt i befolkningsdatabasen bland alla invånare som är 18–84 år. Om du har blivit utvald kommer SCB skicka undersökningen i form av en enkät hem till dig i början av september. Enkäten går också att besvara på webben.

Här hittar du resultatet för medborgarundersökningen 2019. Länk till annan webbplats.