varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2018-02-26

Mer plats för lek och motion

Nu blir det synligt att arbetet med den nya bad- och simanläggningen är igång. Förberedelser med trädfällning och breddning av motionsspåret bakom nuvarande Håstens simhall påbörjas under vecka 9.

Varberg växer och en ny bad- och simanläggning ska byggas. Anläggningen ska ligga på samma plats som Håstens simhall, men den blir större.

Ny mötesplats för motion och hälsa

Den nya anläggningen planeras bland annat ha en 50-metersbassäng, undervisningsbassäng med höj- och sänkbar botten samt ett aktivitetsbad med rutschkanor. Bad- och simanläggningen kommer att byggas ihop med befintlig ishall och gym för att tillsammans bilda en mötesplats för aktivitet och hälsa som är tillgänglig för alla.

Träd behöver ge plats för simhall

För att göra plats för den nya anläggningen behöver delar av skogspartiet bakom Håstens simhall tas ner. Trädfällningen sker som första åtgärd under 2018. Delar av motionsspåret ska breddas för att kunna nyttjas av både cyklister och motionärer.

Tidplan

Arbetet med trädfällning och motionsspår beräknas vara klart våren 2018. Under sommaren stänger Håstens simhall och rivning sker hösten 2018. Byggnationen av den nya anläggningen påbörjas hösten 2018 och beräknas vara klart våren 2021.

Mer information

Läs mer om den nya anläggningen och byggarbetat på varberg.se/varbergvaxerlänk till annan webbplats. Här finns också vanliga frågor och svar om projektet och hur verksamheten påverkas under byggtiden.