Sök

2020-12-14

Mötesplatser och anläggningar håller fortsatt stängt under jul och nyår

Från 14 december gäller nya nationella råd för att förhindra spridningen av covid-19. Råden lyfter tydligt fram den enskildes skyldighet att vidta försiktighetsåtgärder, men även att företag och organisationer har ett stort ansvar att bedriva sin verksamhet på ett smittsäkert sätt. Med bakgrund i detta fortsätter kommunens mötesplatser och anläggningar att hålla stängt till och med 10 januari 2021.

När de lokala allmänna råden infördes i början av november stängdes merparten av kommunens mötesplatser och anläggningar. Undantag gjordes bland annat för föreningsdriven träning för barn och ungdomar samt för elitidrottare på högsta nivå. Även biblioteken fortsatte hålla öppet men med begränsad service. Beslutet gällde till och med 13 december.

Främja folkhälsa

De uppdaterade allmänna råden ska, enligt Folkhälsomyndigheten, vara mer träffsäkra utifrån vad vi vet om smittspridning, samtidigt som andra negativa effekter som avsaknad av fritidsaktiviteter, träning och isolering kan minskas.

Hallandskommunerna har tillsammans med regionen, länsstyrelsen och smittskyddsläkare gått samman för att hitta en gemensam tolkning av vad råden innebär för kommunernas kultur- och fritidsverksamheter: en gemensam hallandslinje med syfte att främja folkhälsan utan att orsaka smittspridning.

Som ett första steg i detta har hallandskommunerna enats om att tillåta ungdoms- och seniorverksamheten att arrangera enstaka aktiviteter. Syftet är att motverka ensamhet hos äldre och att ge ungdomar en meningsfull fritid. Aktiviteterna ska vara noga avvägda och riskbedömning ska alltid göras inför varje enskild aktivitet. Det maximala antalet deltagare anpassas efter gällande riktlinjer. Senioraktiviteter ska alltid ha förbokade platser.

I övrigt fortsätter Varbergs kommun att hålla stängt mötesplatser och anläggningar som tidigare. Beslutet gäller till och med den 10 januari 2021.

Anläggningarna fortsätter hålla stängt

De nya råden lyfter även fram vikten av motion och att människor i alla åldrar bör fortsätta med idrotts- och fritidsaktiviteter på ett säkert sätt.

Hallandskommunerna har tillsammans med regionen, länsstyrelsen och smittskyddsläkare valt att hålla en fortsatt restriktiv linje gällande idrott under jul och nyår. Precis som tidigare hålls kommunala anläggningar stängda med undantag för träning i föreningsregi för barn och unga födda 2005 eller senare, samt för elitidrott på högsta nivå.

- Vi förstår att föreningsaktiva är ivriga att komma igång och träna men vi får hålla ut ett tag till och hjälpas åt att begränsa smittspridningen. Nu när många är lediga har vi chans att bryta smittkedjorna, säger Katarina Sundberg, förvaltningschef kultur- och fritidsförvaltningen Varbergs kommun.

Fler förändringar i januari

Hallandskommunerna fortsätter diskussionerna om hur verksamheten bör anpassas för att möta de nya råden. Nya beslut väntas tas innan jul, men träda i kraft tidigast 11 januari 2021.

Länk till Varbergs kommuns samlade information med koppling till coronaviruset covid-19.