varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

2020-04-15

Nej till beställd omsorg från andra kommuner

Varbergs kommun kommer inte erbjuda stöd och hjälp till äldre och sjuka personer som bor i andra kommuner, men som tillfälligt vill bo i Varberg. Detta med anledning av coronaviruset. Beslutet gäller från och med nu och tills vidare.

Äldreomsorgen i Varberg är redan i dag påverkad av coronaviruset och läget förväntas bli tuffare framöver. Socialförvaltningens bedömning är att hemtjänsten inte kommer att klara av att ta emot omsorgstagare från andra kommuner, som kommer tillfälligt eller vistas här under sommaren.

- Vi följer utvecklingen noga och de rådande omständigheterna gör att vi nu och en tid framåt inte kan hjälpa dessa personer, säger Anna-Lena Sellergren, förvaltningschef på socialförvaltningen.

En person som har behov av vård och omsorg och som ska vistas tillfälligt i annan kommun, kan normalt få hjälp och stöd under vistelsen. Hemkommunen kan då ansöka om tillfällig vistelse hos den aktuella kommunen. På grund av spridningen av corona manar Folkhälsomyndigheten nu till försiktighet och rekommenderar att resor inom Sverige om möjligt ska undvikas medan sjuka personer och personer över 70 år inte ska resa alls.

- Genom beslutet att inte ta hand om omsorgstagare från andra kommuner, tar Varbergs kommun sitt ansvar i att skydda riskgrupper. Vi måste hjälpas åt att minska spridningstakten av coronaviruset. Det är också viktigt att inte belasta hemtjänsten ytterligare i ett ansträngt läge, vi behöver vara rädda om våra medarbetare, säger Anna-Lena Sellergren.