Sök

2021-06-17

Nu blir skolstarten pappersfri

Skolstart brukar innebära en mängd blanketter och papper för vårdnadshavare att fylla i. Men nu lanserar kommunen en ny e-tjänst där fem av blanketterna blivit digitala.

Det handlar om att lämna eller uppdatera kontaktuppgifter, anmäla specialkost, lämna samtycke om publicering av bilder och film, ta del av de allmänna riktlinjerna för digitalt verktyg och godkänna villkor för elevskåp.
- Det tidigare förfarandet med pappersblanketter är omodernt och kräver onödig tid och ork från vårdnadshavare, pedagoger och administrativ personal, säger Maria Wirén, utvecklingschef hos förskole- och grundskoleförvaltningen i Varbergs kommun.

Förskole- och grundskoleförvaltningen har, med hjälp av finansiering från digitaliseringspotten, anlitat IT för att driva projektet samt utveckla en lösning för att förenkla processen för vårdnadshavare och skolpersonal.

Mattias Ahlberg, projektledare för Pappersfri skolstart, förklarar:
-Förutom att användarupplevelsen kring informationsinhämtningen nu blir enklare och möter förväntningar på 20-talets informationsflöde, hamnar information om eleverna på rätt ställe och är tillgängligt för berörda yrkeskategorier. Dessutom är det bättre för miljön.

Smygstart i maj

Tjänsten sjösattes i början av maj och lanserades då för vårdnadshavare till barn som börjar förskoleklass till hösten.
- Vi ville tidigt få in informationen kring de nya skoleleverna för att få allt klart i god tid före skolstart. Det var även bra att börja i mindre skala för att upptäcka eventuella oklarheter i tjänsten. För de elever som redan går i grundskolan ville vi vänta till mitten av juni, då de vid denna tidpunkt flyttas över till nästa årskurs i våra system. På så vis är rätt information kopplat till varje barn och man behöver inte gå in och komplettera uppgifterna senare, förklarar Mattias Ahlberg.

Hjälp till vårdnadshavare och personal

Merparten av berörd personal har utbildats i e-tjänsten och vårdnadshavare kommer även att kunna få hjälp av Varberg direkt ifall det känns svårt första gången e-tjänsten ska användas.
- Vi är medvetna om att det finns föräldrar som inte har BankID, och om man som vårdnadshavare eller pedagog känner att det inte är möjligt att genomföra inmatningen digitalt så går det självklart att ta pappersblanketten, intygar Mattias Ahlberg. Detta gäller även elever som inte har svenskt personnummer.

E-tjänsten Elevinformation skolstart Länk till annan webbplats. hittas på Varbergs kommuns sida för Självservice. Där återfinns även pappersblanketten om man av någon anledning inte kan använda e-tjänsten.

ikon

Nyheter